Квантор жалпылыгы

Wikipedia дан

Квантор жалпылыгы – предикаттардын логикасынын универсалдык айтуусун билдирүүнү мүмкүн кылган логикалык оператор. Квантор жалпылыгы символ менен белгиленет: квантор жалпылыгынын символу катары А тамгасы алынган.
Мисалы: бардык х үчүн Р(х) орун алат деп айтуу керек болгондо, төмөнкүдөй жазылат: х Р(х) Бирок х А(х) мындай окулат: «Бардык х учурунда А(х) орун алат».

Польшанын логикалык эмгектеринде квантор жалпылыгы кээде П символу менен, ал эми француз эмгектеринде Т тамгасы менен белгиленет. Табигый тилде квантор жалпылыгы колдонулбайт, бирок логикалык мааниси боюнчача бул кванторго окшош сөздөр бар.
Мисалы: «ар бир», «бардык» ж. б. квантор жалпылыгы танууга болот. Ал үчүн квантордун үстүнө сызыкча коюлуп, төмөн-күдөй жазылат: хА(х). Бул мындай окулат: «Бардык эле х, А касиетине ээ эмес».Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8