Компьютердик терминдердин сөздүгү

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кыргызча-орусча-англисче[оңдоо | булагын оңдоо]

Аа[оңдоо | булагын оңдоо]

Бб[оңдоо | булагын оңдоо]

Гг[оңдоо | булагын оңдоо]

Дд[оңдоо | булагын оңдоо]

Жж[оңдоо | булагын оңдоо]

Зз[оңдоо | булагын оңдоо]

Ии[оңдоо | булагын оңдоо]

Кк[оңдоо | булагын оңдоо]

Лл[оңдоо | булагын оңдоо]

Мм[оңдоо | булагын оңдоо]

Нн[оңдоо | булагын оңдоо]

Оо[оңдоо | булагын оңдоо]

Рр[оңдоо | булагын оңдоо]

Сс[оңдоо | булагын оңдоо]

Тт[оңдоо | булагын оңдоо]

Уу[оңдоо | булагын оңдоо]

Фф[оңдоо | булагын оңдоо]

Шш[оңдоо | булагын оңдоо]

Ээ[оңдоо | булагын оңдоо]

Яя[оңдоо | булагын оңдоо]

Орусча-кыргызча[оңдоо | булагын оңдоо]

Аа[оңдоо | булагын оңдоо]

Бб[оңдоо | булагын оңдоо]

Вв[оңдоо | булагын оңдоо]

Гг[оңдоо | булагын оңдоо]

Дд[оңдоо | булагын оңдоо]

Жж[оңдоо | булагын оңдоо]

Ее[оңдоо | булагын оңдоо]

Зз[оңдоо | булагын оңдоо]

Ии[оңдоо | булагын оңдоо]

Кк[оңдоо | булагын оңдоо]

Лл[оңдоо | булагын оңдоо]

Мм[оңдоо | булагын оңдоо]

Нн[оңдоо | булагын оңдоо]

Оо[оңдоо | булагын оңдоо]

Пп[оңдоо | булагын оңдоо]

Рр[оңдоо | булагын оңдоо]

Сс[оңдоо | булагын оңдоо]

Тт[оңдоо | булагын оңдоо]

Уу[оңдоо | булагын оңдоо]

Фф[оңдоо | булагын оңдоо]

Хх[оңдоо | булагын оңдоо]

Цц[оңдоо | булагын оңдоо]

Шш[оңдоо | булагын оңдоо]

Ээ[оңдоо | булагын оңдоо]

Юю[оңдоо | булагын оңдоо]

Яя[оңдоо | булагын оңдоо]

Англисче-кыргызча[оңдоо | булагын оңдоо]

Aa[оңдоо | булагын оңдоо]

Bb[оңдоо | булагын оңдоо]

Cc[оңдоо | булагын оңдоо]

Dd[оңдоо | булагын оңдоо]

Ee[оңдоо | булагын оңдоо]

Ff[оңдоо | булагын оңдоо]

Gg[оңдоо | булагын оңдоо]

Hh[оңдоо | булагын оңдоо]

Ii[оңдоо | булагын оңдоо]

Kk[оңдоо | булагын оңдоо]

Ll[оңдоо | булагын оңдоо]

Mm[оңдоо | булагын оңдоо]

Nn[оңдоо | булагын оңдоо]

Oo[оңдоо | булагын оңдоо]

Pp[оңдоо | булагын оңдоо]

Rr[оңдоо | булагын оңдоо]

Ss[оңдоо | булагын оңдоо]

Tt[оңдоо | булагын оңдоо]

Uu[оңдоо | булагын оңдоо]

Vv[оңдоо | булагын оңдоо]

Ww[оңдоо | булагын оңдоо]

Xx[оңдоо | булагын оңдоо]

Yy[оңдоо | булагын оңдоо]

Zz[оңдоо | булагын оңдоо]

Шилтеме: Компьютердик программалоо