Конструкция (тил илиминде)

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Конструкция (тил илиминде) – сөздөрдүн өз ара айкалышкан бирдиктери. Конструкциянын ички мазмуну сүйлөмдүн грамматикалык касиеттеринен жана синтаксистик байланыштарынан байкалат. Грамматикада төмөнкү түшүнүктөр бар: 1) баяндоочтук Конструкция – ар түрдүү баяндооч менен айкалышып, сүйлөмдүн бир бөлүгүн түзгөн синтаксистик Конструкция; 2) тактоочтук Конструкция; 3) чакчыл Конструкция; 4) атоочтук Конструкция Конструкциянын өзгөчөлүктөрү жана алардын саны конкреттүү тилдин грамматикалык структурасына байланыштуу болот. Айрым Конструкциялар бир нече тилге мүнөздүү болушу мүмкүндүк Мисалы, жогоруда саналган Конструкциялар көбүнчө түрк, славян тил топторуна мүнөздүү. Театрдагы Конструкция – 1) жасалгалардын көлөмдүү бөлүктөрүн орнотуучу каркас; түз, дөң жерлерди жасалгалоо жана аларды өзгөртүп туруу үчүн даярдалган, залда олтургандарга көрүнбөс үчүн үстү жабылган ар кандай формадагы түзүлүштөр; 3) жасалганы жылдыруучу механизм.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]