Мазмунга өтүү

Конъюнкция

Википедия дан

Конъюнкция (лат. cojunctio – байланыштыруу) – кеңири мааниде «жана» байламтасы аркылуу уюшулган татаал сүйлөм. Логикада бир нече предикат менен бир субъекттин ой жүгүртүү байланышы.Бул жөнөкөй логикалык бардыгы тен чындык болгондо маанисин алган,ал эми калган бардык учурларда жалган маансин алган татаал логикалык туюнтма. Логикалык көбөйтүү эки айтымында <<жана>>байламтасы менен бирөөгө биригишинен түзүлөт.

МИСАЛЫ:Максаттарга жетүү үчүн билим жана тырышчаактык керек.