Кылмыш жана Жаза

Wikipedia дан

«Кылмыш жана Жаза» - Орус жазуучу Достоевскийдин романы. Дүйнөлүк классикалардын бири. Достоевский бул романында башкаларга жардам берүү же жакшылык кылуу учун башка бирөөнү колдонуунун туура же каталыгын романдын каарманы Раскольников аркылуу кеңири тартышка ачат.