Кыргыздардын жыл эсеби

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жыл эсеп - байыртадан бери карата кыргызда болбогон үчүн күнү-түндүн ичиндеги мезгилди болжоп убакыт менен пайдалана келген. Ал убакытардын баарысы 33кө бөлүнүп төмөнкүлөр:

 1. таң-каракчы
 2. таңдум-пойуу
 3. таңкуланоок
 4. таң кылаюу
 5. таң аппак атуу
 6. күн чыккан
 7. күн тоонун башына тие
 8. күн которулгон
 9. күн текши тийген
 10. шашке
 11. улуу шашке
 12. жалган түш
 13. чак түш
 14. түш кыя
 15. түш оогон
 16. сарт бешим
 17. кыргыз бешим
 18. алаколоко
 19. намаздигер
 20. күн батар
 21. күн батканда намаз шам
 22. буруул иши таанышаар таанышпас
 23. эл аягы басыла
 24. намаз купан
 25. тамак ичер
 26. тамакты текши ичкен, эл жатар
 27. эл текши жатканда
 28. уйкуга кирерде
 29. текш уктаганда,-оор уйку
 30. түн ортосуна жакын
 31. түн ортосу
 32. түн ортосу оогондо
 33. таңга жакын.