Мазмунга өтүү

Көп капталдуулар

Википедия дан
Кээ бир көп капталдуулар
Dodecaedro
Додекаэдр
(Платоникалык көп капталдуулук)
Жылдызча додекаэдр
Жылдызча додекаэдр
(Кеплер-Пуанси көп капталдуулугу)
Icosidodecaedro
Icosidodecaedro
(Архимед көп капталдуулугу)
Prisma stellato
Жылдыз призмасы
(Атайын формадагы жылдыз көп капталдуулугу)
Triacontaedro rombico
Ромб триаконтаэдр
(Каталандык көп капталдуулук)
Ebesfenomegacorona
Ebesfenomegacorona
(Джонсон көп капталдуулугу)

Көп капталдуулар (орус. многогранники) - түзүүчү түз сызыкты багыттоочу туйук сынык түз сызык аркылуу айландыруудан алынган геометриялык фигуралар. Негизгилери: призма жана пирамида.

Квадрат пирамида


Пирамидалар
Футбол тобунун капталлдары