Лептоспироз

Википедия дан
Лептоспироздор микроскоп алдында

Лептоспироз (Leptospirosis)- зооноздуу, жаратылышта очогу бар, курч түрүндө өтүүчү, жаныбарлардан көпчүлүк убакта суу аркылуу жугуучу, уулануу, толкун сыяктуу ысытма, бөйрөктүн, боордун, булчуңдун, борбор нерв системасынын кан түтүкчөлөрүнүн капиллярларынын сезгенүүсү менен мүнөздөлөт. Көпчүлүк убакта геморрагикалык синдром менен, кээде сарык түрүндө өтөт.