Маани

Википедия дан

Маани – 1) адамдын ишмердүүлүгүндө предметтин, кубулуштун, аракеттин орчундуулугу, ролу: 2) кайсы бир тилдин бул же тигил туюнтмалары (сөз, сүйлөм, белги ж. б.) менен байланыштыруучу мазмун. Тилдик туюнтмалардын мааниси тил илиминде, логикада жана семиотикада изилденет; 3) физикалык чоңдуктун мааниси – бул чоңдукту ал үчүн кабыл алынган бирдиктин кандайдыр бир саны катары көрсөтүү мисалы, 3 кг – кандайдыр телонун массасынын мааниси ж. б.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]