Мальтусчулук

Wikipedia дан

Мальтусчулук – илимге каршы социологиялык доктрина. Англиялык дин кызматкери Мальтустун (1766–1834) ысмынан аталган. Мальтусчулук калктын жайгашуусунун кандайдыр бир тарых алдындагы мыйзамын түзгөн, ага ылайык калктын жайгашуусунун өсүшү геометриялык, ал эми жашоо каражаттарынын өсүшү – болгону арифметикалык прогрессия менен өсөт. Ал коомдук өнүгүүнүн карама-каршылыгын мына ушундан чыгарган. Мальтусчулук ушул карама-каршылыктарды жеңүүнүн мүмкүнчүлүгүн калктын экономикалык өсүшүн камсыз кылбоонун алдын алуу (никелерди жөнгө салуу, төрөттү жөнгө салуу), ошондой эле калктын санынын ачкачылык, эпидемия, согуш жана башка аркылуу «табыгый» жөнгө салынышы менен байланыштырат.