Менеджмент

Wikipedia дан

- интеллектуалдык, акча-каражат, материалдык жана башка ушул сыяктуу ресурстарын башкаруу өнөрүн аныктаган принциптердин, ыкмалардын жана формалардын жыйындысы.

Стратегиялык менеджмент
Салык менеджменти