Мазмунга өтүү

Мерверруди, Фахр ад-Дин Мубарак-шах

Википедия дан

МЕРВЕРРУДИ Фахр ад-Дин Мубарак-шах – 12-кылымдын акыры – 13-кылымдын башындагы фарсы тилинде жазган мусулман тарыхчысы жана акыны.
Ооганстанды жана Түндүк Индиянын айрым аймактарын бийлеген Гурийлер султандыгында жашап, эмгектенген.
М. санжыра жазган (1206); анын кириш бөлүмүн «Тарых» деген шарттуу ат менен англиялык изилдөөчү Э. Денисон Росс 1927-ж. жарыялаган.
Бул эмгекте түрк элдери тууралуу маалыматтар бар.
Түрк элдеринин согдуча ж-а тогузча жазмасы да болгондугу жөнүндө эскерилет.
Түрк элдеринин жана урууларынын арасында кыргыз, чигил, тухси, йагма сыяктуу Теңир-Тоодогу элдер да атайын тизмеленип берилген.


Колдонулган адабияттар

[түзөтүү | булагын түзөтүү]
  • Кыргыз тарыхы: энциклопедия. 2003-ж.
  • Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр.
  • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. – 288 бет. – (История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь). – (В со-авторстве с кандидатом исторических наук, доцентом Бейше Урстанбековым). – (ISBN 5-89750-028-2)


  • Асанов У.А., Жуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кто есть кто в кыргызской науке: Краткий биобиблиогр. справочник докторов наук Кыргызстана / Под ред. акад. У.А.Асанова. — Бишкек: Гл. ред. Кыргызск. энциклопедии, 1997. — 672 с.

Интернеттеги шилтемелер

[түзөтүү | булагын түзөтүү]