Мох

Wikipedia дан
Мохтор

Мох, же Чыныгы мохтор, же Бриофиттер (лат. Bryophyta) — (биология, ботаника) Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр, болжол менен 10 000 биологиялык түрлөрү, 700 тукумга жана 110—120 урууга бириктирилген.