Николай Гоголь

Wikipedia дан

Николай Гоголь 1809 жылы 20 мартта Большие Сорочинцы аймагында Полтав губерниясында торолгон.Анын элге белгилуу болгон "Ревизор", "Тарас Бульба", "Вий","Олгон жандар" атуу чыгармалары бар.Гогльго адабияттагы белгилуулукту анын эн алгачкы "Сорочин ярмаркасы" жана "Май тундору" аттуу чыгармалары алып келген. Ал Дельвиг,Жуковский,Пушкин сыяктуу мыкты адабиятчылар менен достук мамиледе болгон.