Драматург

Википедия дан
Уильям Шекспир (1564-1616).

Драматург — драмалык чыгарманы жазган автор.

Драмалык чыгармаларды жазышкан К. Жантөшевди, К. Эшмамбетовду, Т. Абдумомуновду, М. Байжиевди, Б. Жакиевди, Б. Өмүралиевди, М. Тойбаевди, С. Сарыгуловду, К. Мамбетакуновду, М. Жакыповду, Ж. Кулмамбетовду, С. Раевди, Ж. Өзүбекованы ж.б. драматург дейбиз. Ошондой эле кээ бир сөз чеберлери бир эле мезгилде акын да, прозаик да, драматург да катары белгилүү. Алар: А. Токомбаев, К. Маликов, Ж. Турусбеков, Ж. Бөкөмбаев, М. Алыбаев, Р. Шүкүрбеков, З. Сооронбаева, Ж. Садыков, К. Акматов, Э. Эрматов ж. б.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru Archived 2021-09-22 at the Wayback Machine