Драматург

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Драматург — драмалык чыгарманы жазган автор.

Драмалык чыгармаларды жазышкан К. Жантөшевди, К. Эшмамбетовду, Т. Абдумомуновду, М. Байжиевди, Б. Жакиевди, Б. Өмүралиевди, М. Тойбаевди, С. Сарыгуловду, К. Мамбетакуновду, М. Жакыповду, Ж. Кулмамбетовду, С. Раевди, Ж. Өзүбекованы ж.б. драматург дейбиз. Ошондой эле кээ бир сөз чеберлери бир эле мезгилде акын да, прозаик да, драматург да катары белгилүү. Алар: А. Токомбаев, К. Маликов, Ж. Турусбеков, Ж. Бөкөмбаев, М. Алыбаев, Р. Шүкүрбеков, З. Сооронбаева, Ж. Садыков, К. Акматов, Э. Эрматов ж. б.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru