Объект (лингвистика)

Википедия дан

Объект (лингвистика) - (лат. objectum – нерсе, зат, предмет). Кеңири мааниде караганда Объект реалдуу дүйнөдөгү жалпы эле көрүнүш, кубулуш, зат, нерсе, предмет. Ал эми лингвистикалык аспектиде караганда синтаксистин жана семантиканын формалдык-мазмундук негизги категорияларынын бири.

Ал бир нерсенин предметтик аталышы катары, бир жагынан, кыймыл-аракет тикеден-тике багытталган же этиштик кыймыл-аракет кыйыр багытталган жакты, затты көрсөтсө, экинчи жагынан, ошол этиштик кыймыл-аракеттин таасир этүү мүнөзүнө ылайык Объект сырткы Объект жана ички Объект болуп экиге бөлүнөт. Алсак, үйдү салуу – үйдү сатуу; таш майдалоо – таш ыргытуу мисалдарында биринчи түгөйлөрүндө кыймыл-аракет багытталган Объект ошол кыймыл-аракеттин натыйжасы, ал эми экинчи түгөйлөрүндө кыймыл-аракет Объектини өзгөрткөн жок, Объект ошол боюнча эле калды.

Объект кээде субъект менен да дал келип калат. Мында ал онтологиялык жактан да каралат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4