Мазмунга өтүү

Очерк

Википедия дан

Очерк (ор.— баяндоо) — эпикалык түрдүн негизги жанрларынын бири, мында турмуштагы реалдуу адамдардын тагдыры, чыныгы болгон окуялар сүрөттөлөт. Анын негизги өзгөчөлүгү — документалдуулугу. Цифра, фактыларды бурмалоого түк жол коюлбайт. Бирок муну менен очеркте жазуучунун ролун жокко чыгарууга болбойт, автор художник катары фактыларды көркөмдөйт, каармандардын типтүү мүнөзүн түзөт, сүрөттөп жаткан объектисине карата мамилесин билдирет. Ошондо гана убактылуу окулуп, кайра унутулчу «адабияттын» деңгээлинен көтөрүлүп, эстетикалык рахат берүүчү көркөм адабияттын деңгээлине өсүп жетет. Очеркте каармандын портрета, жүрүш-турушу, мүнөзү, психологиясы берилет. Ар кандай эле чыгармалардагыдай

Жандап тебет эркинчек.

Андай теппей мындай теп,

Селкинчегим селкилдейт.

Беш көкүл чачым желпилдейт.

Короодогу селкинчек,

Козголуп тептик эркинчек.

Айылга куруп селкинчек,

Ашыра курдук эркинчек.

Белеске куруп селкинчек,

Бекем тептик эркинчек.

Андай теппей, мындай теп! (Элдик ыр)