Мазмунга өтүү

Пайыз

Википедия дан

Пайыз

1) сандын жүздөн бир үлүшү, «%» белгиси менен белгиленет. 18дин жүздөн үчү 3%ти түзөт, б. а. 0,54 үлүшү. Пайыз чарба эсебинде колдонулат.

Мисалы, сактык кассадагы аманат акча - a com бир жылда Р %ке өсүп, t жылдан кийин x=a(l+Pt /100) болот ― жөнөкөй пайыздын формуласы; мында жыл өткөн сайын бул жылдын кирешеси түшүп турат деп эсептелет. Эгер жылдык кирешени баштапкы суммага кошуп турсак, анда t жылдан кийин ал акча y=a(l+P/100)t болот ― татаал пайыздын формуласы;

2) насыя акчаны пайдалангандыгы үчүн карызкордон насыя берүүчүнүн кирешеси. Ишкананын же жеке кишинин банктан алган насыя үчүн төлөмү же банкта, же сактык кассада сакталган акча каражаты үчүн акча ээсине берилүүчү төлөм.

Булактар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9