Панков, Павел Сергеевич

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

(1950),физика-матема-тика илимдеринин доктору (1988), профессор (1995), КР УИАнын корр.-мүчөсү (1997), КР илим жана техник боюнча мамлекеттик сыйлыктын лау-реаты (1998) Орус.Украин ССР Днепро-петровск ш.туулган. КМУну (1969), КР УИАнын аспирантурасын (1971) аяк-таган. КР УИАнын математика инс-титунда илимий кызматкер болуп иштеген. 1999-жылдан бери Кыргыз Эл аралык уни-верситетинин кафедра баш-чысы. Математикалык методдорду колдонулушу жана эсептөөчү техника боюнча кесип ээси. Кырг.ССР Ленин комсомо-лунун илим жана техник боюнча (1975), И.Арабаев атындагы сыйлыкттарынын лауреаты. 140 ашык илимий эмгекти жарыялаган, анын ичинде 2 монография жана 6 окуу куралы.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]