Парфян падышалыгы

Википедия дан
Парфян падышалыгы
Империя
Flag of None.svg
б. з. ч. 250-жылы — 227-жыл


Senmurv.svg


Parthia 001ad.jpg
Борбор калаа Ктесифон, Ниса.
Тил парфян тили
Дин Зороастризм, Митраизм.
Иран Иран тарыхы
Persepolis The Persian Soldiers.jpg

Перс империясыПерс падышалары

Биздин заманга чейин

Илгерки Иран

Прот-эламиттер (б. з. ч. 3200—2700)

Жирофт (б. з. ч. 3000—б. з. ч. 500)

Элам (б. з. ч. 2700—б. з. ч. 539)

Манна (б. з. ч. 1000—б. з. ч. 700)

Мидия (728б. з. ч. 550)

Ахеменийлер (648б. з. ч. 330)

Селевкийлер (330б. з. ч. 150)

Биздин заман

Аршакийлер (б. з. ч. 250 — б. з. 224)

Сасанийлер (224650)

Араб каратуусу (637651)

Омейяддар (661750)

Аббасийлер (7501258)

Тахирийлер (821873)

Алавийлер (864928)

Саффарийлер (8611003)

Саманийлер (875999)

Зиярийлер (9281043)

Буиддер (9341055)

Газневийлер (9631187)

Селжуктар (10371194)

Гурийлер (11491212)

Хорезмшахтар (10771231)

Хулагуилер (12561353)

Музаффарийлер (13141393)

Чобанийлер (13371357)

Сербедарлар (13371381)

Жалаирийлер (13701432)

Туркомандар Кара-Коюнлу (14071468)

Туркомандар Ак-Коюнлу (13781508)

Сефевийлер (15011722/1736)

Хотактар (17221729)

Афшарийлер (17361802)

Зенддер (17501794)

Кажарлар (17811925)

Пехлеви (19251979)

Иран Ислам Республикасы (1980ден баштап)

Парфия (Парфян падышалыгы же Парфян дөөлөтү) (ориг. Parθava - Pahlav/Pahlavanigh)[1] — б. з. ч. 250-жылда Каспий деңизинин түштүк жана түштүк-чыгышында азыркы Түркмөнстандын аймагындагы Парфия страпиясында пайда болгон байыркы мамлекет.

  1. Дана транскрипция с парфянского языка