Пижин

Википедия дан

Пижин – пикир алышууну камсыз кылуу максатында түрдүү тилдердин ортосунан чыккан жаңы, жасалма, аралаш тилдердин жалпы аты. Башкача айтканда, пижин тилдери убактылуу байланыштын тилдери болуп саналат. Европалык колониячылардын башка өлкөлөргө барып, ал жердеги жергиликтүү адамдар менен аралашып, пикир алышуу, соода-сатык кылуу үчүн ойлоп чыгарылган тилдерин да пижиндерге кошууга болот. Мындай тилдердин сөздүк байлыгы көпчүлүк учурларда 1500 сөздөн ашпайт. Кандайдыр бир пижин тилинде сүйлөгөн адамдардын тобунун урпактары ошол жасалма тилди эне тили катары сүйлөшсө, анда ал тил креол тилдеринин тобуна кирет. Кээде англис тили да пижин тили иретинде эсептелип жүрөт. Себеби ал брит (кельт), саксон (герман) жана француз тилдеринин аралашмасынан пайда болгон. Айрым окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча азыркы англис тилинин сөз байлыгынын 30 %ын германча, 31 %ын французча, 20 %ын латынча, 3 %ын грекче сөздөр түзөт. Калган 16 %ы кельт жана дүйнөнүн башка тилдеринен кирген сөздөргө таандык.