Портал:Нумизматика

Википедия дан

Нумизматика (лат. сөзүнөн nomisma, грек сөзүнүн νόμισμα — тыйын) — тыйын басылышынын жана акча алмашуунун тарыхын изилдөөчү кошумча тарыхый дисциплина. Нумизматиканы илим катары кароодо нумизматикалык чогултуу, же тыйындарды коллекциялоо деген түшүнүктү айырмалоо кажет.

Нумизматиканын коомдук функциясы:

   Нумизматикалык маданий эстеликтерди калыптандыруу;
   Ар кандай байланыштарын жана процесстерин, ж.б. фактыларды үйрөнүү, тарых илимдерин терең түшүнүүгө жана тарыхтагы боштуктарды толтурууда;


Портал:АрхеологияПортал:Тарых