Программаны иштеп чыгуу технологиясы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

(Software engineering- Технология разработки про-грамм). Ишенимдүү про-грамдык каражаттарды тү-зүүгө алып келген өндүрүш процесси, ошондой эле бу-лардын бардыгынын доку-менттелген баяндоосу. Техно-ложиге програмдык кара-жатты түзүү боюнча ойдун жаралышынан баштап, про-грамдык документти иштеп чыгууга чейинки бардык процесстер кирет. Техноло-жинин ар процесси кандайдыр бир метод жана каражаттарды колдонууга негизделет. Про-грамдоо техноложиси тер-минине синоним катары «про-грам инженерлиги» термини кабыл алынган.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]