Публицистика

Википедия дан

Публицистика (лат.— коомдук) — публицистика күндөлүк коомдук саясий актуалдуу маселелерге карата курч көркөм сөздүн күчү менен жазылган адабияттын өзгөчө жанры, башкача айтканда, жазуучунун эң актуалдуу саясий коомдук маселелери жана күндолүк саясий окуялар боюнча пикир айтышы менен мүнөздөлөт. Публицистикага саясий активдүүлүк, курч жана жеткиликтүү баяндоо, фактыларга негизделген далилдөөлөр мүнөздүү болуп, анын да памфлет, публицистикалык макала, очерк, фельетон сыяктуу жанрлары бар. Публицистика- жазуучуну коомдук турмушка активдуү аралаштырат, башка көлөмдүү чыгармаларынын жаралышына өбөлгө түзөт. Кыргыз адабиятында публицистика жанр катары жазманын пайда болушу менен жаралып, өнүгө баштады, анын калыптанышында А. Токомбаевдин «Улуу орус эли», «Ким маданиятты жойгусу келсе, анын өзү жоюлат», К. новдун «Господин Поинтонго менин сунушум» деген публицистикаларынын чоң мааниси бар. Ч. Айтматовдун 60-жылдарда жазылган «Сырдаштарыма сөз», «Бөдөнө аңдыгандар», «Силер күнөөлүүсүңөр, жердештерим», «Мугалим — жаңылыктын энеси», «Зеравшан, Зеравшан, адамга таазим кыл!»,«Алтын дарбаза» деген публицистикалык макалаларында ошол мезгил үчүн проблемалуу болгон өтө актуалдуу маселелерди көтөрүп чыккандыгы белгилүү.

Автор : Мелисов Кемел

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]