Регулярдык туюнтма

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Теориялык компьютер илиминде жана формалдуу тил теориясында регулярдык туюнтма (regular expression, regex же regexp) же кээде рационалдуу туюнтма деп [1][2] издөө максатында мис., "тап жана алмаштыр" сияктуу тапшырмаларда, калыптарды түзүш үчүн пайдаланылган белгилердин удалаштыгын айтышат. Эң алгач болуп бул түшүнүктү 1950-ж. америкалык математикчи Стефен Клиин (Stephen Kleen) колдонсо, формалдуу түрдө регулярдуу тилдин аныктамасын берип, кеңири болуп бул түшүнүк Unix текст иштетүү колдонмолордун(ed, an editor, grep-филтр)чыгышы менен пайдалана баштайт.

  1. Регулярдык туюнтма
    ISBN 978-0-19-927634-9
  2. Регулярдык туюнтма
    ISBN 978-1-58488-255-8