Саймалуу таш

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Саймалуу таш

Саймалуу таш

Калың эл ташка сайма сайбасын билишсе да өрөөндөгү чегилген ажайып сулуулукту көрүшкөн, өнөрдүн баалуулугуна баа беришкен, кейпинде Саймалуу-Таш деп жерге атты кийинчерээк коюшса керек. Биринчи жолу тоо койнундагы Саймалуу-Ташка кабылып, эзелки маданиятты өз көзү менен көрг