Салыштырма-тарыхый тил илими

Википедия дан

Салыштырма-тарыхый тил илими - тилдерди тарыхый жактан салыштырып изилдөөчү. Изилдөөнүн төмөнкүдөй ыкмаларын өз ичине алган салыштырма-тарыхый методду колдонот: 1) тышкы реконструкция - тектеш тилдеги теги бир сөздөрдү, морфемаларды таап, алардагы баба тилдин тыбыштык өзгөрүүлөрүн ачып көрсөтүү; 2) ички реконструкция - тилдин тарыхынын кыйла алгачкы этабына мүнөздүү айрым элементтерге далил болчу тил системасындагы кубулуштарды жана өз ара карымкатышты табуу; 3) кабыл алынган сөздөрдү анализдөө аркылуу маалымат алуу; 4) топонимдерден маалымат топтоо.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]