Мазмунга өтүү

Сансара

Википедия дан
Тибетиктердин салтык сүрөтү же болбосо Танка жашоо дөңгөлөгү жана Сансара сферасы.

Сансара (санскрипт संसार, – бир нерсе аркылуу өтүү, кайра төрөлүү, үзгүлтүксүз кайра жаралүү (адамдын же анын жанынын)) – жандын жердеги жашоодо түркүн кыйналуулардан өтө турагандыгы, анын түбөлүктүүлүгү жана жоготулбастыгы жөнүндөгү окуу. Индус философиясынын жана дининин, анын ичинде индуизм, буддизм, жайнизмдин негизги концепцияларынын бири.

Алгачкы анимисттик ишенимдерге жана брахманведага чейинки түшүнүктөргө барып такалат. Сансара түшүнүгү өзүнө бардык тирүү жандыктардын теги бир жана алар өз ара бири-бирине өтүшөт (адам гана эмес, кудай жана айбанат түрүндө кайра жаралышы мүмкүн) деген көз карашты камтыйт. Мындагы негизги ой – жоголбоо, өлбөстүк, тактап айтканда «жаралуу» жана «жок болуу» нерсенин чыныгы маңызын өзгөртпөйт, болгону сырткы гана көрүнүшүн өзгөртөт. Сансара түшүнүгү боюнча, өлүм – бул тирүүлүккө карама-каршы эмес, болгону аны улантуу үчүн үзгүлтүксүз бир түрдөн экинчи түргө өтүү гана.