Сан атооч

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Сан атооч - заттын санын, ɵлчɵмʏн билдирип, Канча? Нече? Канчанчы? Неченчи? деген суроолорго жооп берет.

Сан атооч алтыга бɵлʏнɵт: Эсептик, иреттик, жандама, чамалама, топ жана бɵлчок сан атооч
Эсептик сан атооч - заттын жалпы санын кɵрсɵтʏп, канча? нече? деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Республикада жети облус бар (облус - канча? жети)
Иреттик сан атооч - заттын катарын, иретин кɵрсɵтʏп, канчанчы? неченчи? деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Биз экинчи кабатта окуйбуз (кабатта - канчанчы? экинчи)
Жандама сан атооч - жандап турат
Чамалама сан атооч - чамалама турат . Мисалы: төрт-беш жоочун кишилер келди.