Сан атооч

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Сан атооч - заттын санын, ɵлчɵмʏн билдирип, Канча? Нече? Канчанчы? Неченчи? деген суроолорго жооп берет. Сан атооч алтыга бɵлʏнɵт: Эсептик, иреттик, жандама, чамалама, топ жана бɵлчок сан атооч Эсептик сан атооч - заттын жалпы санын кɵрсɵтʏп, канча? нече? деген суроолорго жооп берет. М и с а л ы: Республикада жети облус бар (облус - канча? жети) Иреттик сан атооч - заттын катарын, иретин кɵрсɵтʏп, канчанчы? неченчи? деген суроолорго жооп берет. М и с а л ы: Биз экинчи кабатта окуйбуз (кабатта - канчанчы? экинчи) Жандама сан атооч - жандап турат Чамалама сан атооч - чамалама турат . М и с а л ы: төрт-беш жоочун кишилер келди. Бөлчөк сан атооч М и с а л ы: экиден бир балмуздакты мен жедим.