Сводеш тизмеси

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Сводештин тизмеси (англ. Swadesh list) — америкалык лингвист Моррис Сводеш сунуштаган тамырдык туруктуу сөздөр корунун окшоштугунун негизинде тилдердин жакындыгын (туугандыгын) аныктоо куралы. Тилдин өзөктүк лексемаларынын стандартталган тизмеси. "Өзөктүүлүгү" болжолдуу түрдө алынган тарыхый туруктуулугуна карата аныкталат. Минималдык тизмеде 100 өзөктүк сөз берилген.

  1. Тизме түзүүдө сөздөрдүн азыркы учурдагы эң жөнөкөй, таанымал жана биринчи айтылуучу маанилери берилиши керек.