Сегментация

Википедия дан

Сегментация (лат. segmentum — бөлүк) — тилде ар кандай кызмат аткарууда айтымдын бирдиктерге, тыбыштык жана маанилүү бирдиктик деңгээлге жиктелиши.

Биринчи учурда сегментация ар кандай деңгээлдеги фонетикалык бирдиктин, айтымдагы тыбыштык узундук бирдиктердин — фонема, муун, сөз, синтагма, айтым (фраза) белгилери катары, экинчиде лингвистикалык ар кандай деңгээлдердеги бирдиктердин андан да майда бөлүктөрдөн тура тургандыгын далилдөө үчүн ажыратуу (ассоциативдик талдоо) ыкмасы катары каралат.

Булактар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4