Сегментация

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Сегментация (лат. segmentum - бөлүк) - тилде ар кандай кызмат аткарууда айтымдын бирдиктерге, тыбыштык жана маанилүү бирдиктик деңгээлге жиктелиши.

Биринчи учурда Сегментация ар кандай деңгээлдеги фонетикалык бирдиктин, айтымдагы тыбыштык узундук бирдиктердин - фонема, муун, сөз, синтагма, айтым (фраза) белгилери катары, экинчиде лингвистикалык ар кандай деңгээлдердеги бирдиктердин андан да майда бөлүктөрдөн тура тургандыгын далилдөө үчүн ажыратуу (ассоциативдик талдоо) ыкмасы катары каралат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4