Синтетизм

Википедия дан

Синтетизм (синтез) (грек. sunthesis - биригүү, түpзүлүү) - тилдин типологиялык-структуралык жактан бир сөз ичинде бир канча морфемалар аркылуу лексикалык, сөз жасоо, сөз өзгөртүү жолу менен түзүлүшү.

Синтетизм түшүнүгү морфологиялык формаларда уңгунун грамматикалык категория менен байланышкан форманттарында кеңири учурайт, грамматикалык категория болуп саналат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4