Субдоминанта

Википедия дан

Субдоминанта (лат. sub — астында, dominans (dominantis) үстөмдүк кылуучу). Адамга көптөгөн нерселер, кубулуштар таасир этет. Көптөгөн стимулдардын бири мээге көбүрөөк таасир этип, мээнин бир бөлүгүн күчтүү кылат. Мындай бөлүк үстөмдүк деп аталат, ал эми анча күчтүү эмес бөлүгү субдоминанта деп аталат. Мээнин борборундагы дүүлүктүрүүнүн бөлүктөрү, б.а. доминанта жана субдоминанта, бири-бирин алмаштырып, алмашып турат.