Тагай бий

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Тагай бий – кыргыздардын оң канат урууларынын түпкү атасы. Адигиненин бир тууганы. Санжырада Долон бийден Ак уул, андан Адигине, Тагай, Муңгуш жана Наалы эже деген балдары болгондугу айтылат. Б. Солтоноевдин маалыматы боюнча Тагай Кокон, Маргалаңга жакын Ийри-Суу – Былпылдак деген жерде, дагы бир кабарда Сары-Белде (Ош аймагы) болжолу 1460–70-жылдары туулган. Бир тууганы Адигинеге таарынып, Анжияндан Кетмен-Төбө-Тогуз-Торого көчүп келген. Уламыштар боюнча Тагай бий орто жаштан өтүп калганда (болжолу 1515–25-жылдары) Эреше хандын карамагында жашап, элине кайтып келгенден кийин калыстыгы үчүн бий болуп калган. Тагай бий (Тагай бахадур) жана анын уулдары Койлон (Кулан), Кылжыр (Гилджыр), Богорстон, Кара Чоро, Саяк, Дөөлөс тууралуу маалыматтар 1495-жылы жазылган Маджму-ат-Таварикте кезигет.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]