Талкуу:Башкы барак

Барактын мазмуну башка тилдерде жеткиликтүү эмес.
Википедия дан

Урматтуу колдонуучулар, бул баракка Башбарак гана тууралуу сын-пикирлер жазылуусу тийиш, башка суроо-маселелер боюнча тийиштүү бөлүмдөрдгө кайрылсаңыздар: Wikipedia:Жаңылыктар – Уикипедия жана Уикимедиа фондунун жарыя, жаңылоо, макала жана басма сөз үчүн баяндамалары,

Wikipedia:Сунуш – Уикипедияны колдонуу тууралуу сунуштар үчүн,

Wikipedia:Суроо – Уикипедияны колдонуу тууралуу суроолор үчүн,

Макала баштоо,

Wikipedia:Жамаат порталы,

Embassy – For Wikipedia-related communication in languages other than Kyrgyz / Раздел для коммуникации на иных языках (кроме кыргызского) о кыргызскоязычной Википедии.

Темага жооп бербеген жазуулар өчүрүлөт.

Архив

Бациллус субтилис (Bacillus Subtilis) бактериясы[булагын түзөтүү]

Бациллус субтилис (Bacillus Subtilis) бактериясын адистер элдик мүнөздө - чөп таякчасы, - деп да аташат. Мурда эле изилденген жана жаратылышта кеңири тараган спора түзүүчү бактерия. Бул бактерия – абдан эле аэроб, тамак болуучу суюк чөйрөнүн бетинде жука, агыш чел кабык (плёнка) түзүп көбөйүшөт. Ал эми тыгыз заттардын бетинде тегерегинен келген, жылмакай, боз-жалтырак колонияларды түзүшөт. Чөп таякчасы бул кадимки эле органикалык заттардын (көмүртектер, белоктор) чириндиси менен азыктанган сапрофит, патогендүү эмес. бирок кээ бир тамак-аш азыктарынын бузулуп кетүүсүнө себепкер болуп калуусу мүмкүн. Жаратылышта топуракта өмүр сүрөт, жуулбаган жер-жемиштерде, мөмөлөрдө кездешет. Пробиотикалык микроорганизм болуп эсептелет.

Бациллус субтилис бактериялары кишинин организминде эндогендик интерферондун синтезин жеңилдетип, иммунитетти көтөрөт. Ферментативдик жогорку активдүүлүккө ээ, тамакты сиңирүү жана ичегилердин соруп алуу процесстерин нормалдаштырат. Bakyttazabekovich (talk) 07:03, 10 Сентябрь (Аяк оона) 2014 (UTC)

Сөз түркүмдөрү[булагын түзөтүү]

Тилдеги сөздөрдүн лексикалык маанилерине, морфологиялык белгилерине жана сүйлөмдөгү синтаксистик кызматына карай ар түрдүү топторго бөлүнүшү сөз түркүмдөрдеп аталат. Кыргыз тилинде төмөнгүдөй сөз түркүмдөрү бар: 1.Зат атооч. 2.Сын атооч. 3.Сан атооч. 4.Ат атооч. 5.Этиш. 6.Тактооч. 7.Сырдык сөз. 8.Туранды сөз. Кызматчы сөз түркүмдөр. 9.Жандооч. 10.Байламта. 11.Бөлүкчө. 12.Модаль сөздөр. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөздөр сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарышып, заттын аты, сын сыпатын, касиетин, санын, кыймыл-аракетин, ал-абалын, атын билдиришет. Алар төмөндөгүлөр: 1.Зат атооч. 2.Сын атооч. 3.Сан атооч. 4.Ат атооч. 5.Этиш. 6.Тактооч. Кызматчы сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөздөр деп,сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, өз алдынча турганда сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албаган сөздөрдү айтабыз. Аларга: жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модаль сөздөр кирет. Өзгөчө сөз түркүмдөрү. Тууранды сөз. Сырдык сөз.

Башбаракты ачуу Wikipedia Изде 1 Welcome, Tursumatov Myktybek! Today's featured content Wikipedia Zero Logo.svg Wikipedia Zero - Wikimedia Фондунун мобилдик интернеттен Уикипедияга акысыз кирүүнү камсыздоо долбоору.

2014-ж. бери Wikipedia Zero Кыргызстанда дагы иштейт. Бир жолу буйрукту терип, Уикипедияга бекер кирип турсаңыз болот.

Beeline буйругу - *319# MegaCom буйругу - *455*1# Толук маалымат

Сагымбай Орозбак уулу.jpg Сагымбай Орозбак уулу (1868-1930) - улуу манасчы. Айткан "Манасы" кагаз бетине түшүрүлүп, чыгармачылык мурасына илимий изилденген баа берилип, "алп манасчы" наамына татыган манасчылардын бири.

Сагымбай Орозбак уулунун айткан "Манастын" эң негизги артыкчылыгы - анын бийик көркөмдүгү - эч бир талашсыз аксиома. Сагымбайдын айтуусунда эң байыркы поэтикалык ыкмалар менен бирге - аллитерация, синтакстистик параллелизм, рефрен жана кийинки мезгилдерде пайда болгон ыкмаларды кезиктиребиз - татаал рифма, антитеза, метафора ж.б.

Сагымбай Орозбак уулунун айткан "Манас" эпосунун сыры ички маңызында жатат. Сагымбайдын "Манасынан" байыркы орхон-енисейлик эстеликтеринин сюжеттик жана поэтикалык окшоштуктарды байкаса болот.

Сагымбайдын "Манасынын" дагы бир өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу манасчылардын дээрлик баардыгын угуп-көрүп, алардан сабак алып, улуу манасчылардан алгандарын өзүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан иштеп чыгып, байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткизе алгандыгында.

Сагымбайдын "Манасынын" дагы бир өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу манасчылардын дээрлик баардыгын угуп-көрүп,алардан сабак алып, улуу манасчылардан алгандарын өзүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан иштеп чыгып,байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткизе алгандыгында. Көрүнүктүү "Манас" изилдөөчүлөрдүн бири К. Рахматуллин колдо болгон жана ошол кездерде көзү тирүү жомокчуну жакшы билген кары адамдардын берген маалыматтарына таянып: "Сагымбай ошол учурдагы чоң манасчылдардын дээрлик бардыгын угат. Ал Чоңбаш, Тыныбек, Найманбайларды гана эмес, Балык менен Келдибекти дагы угуп, үлгү алгандыгы туурасында айтышат. Толугураак

Калып:Potd/2019-04-4 (ky)
Калып:Potd/2019-04-4 (ky)

Калып:Potd/2019-04-4 (ky) Көрүү


Жаңылыктар – Уикипедия жана Уикимедиа фондунун жарыя, жаңылоо, макала жана басма сөз үчүн баяндамалары. Сунуш – Уикипедияны колдонуу тууралуу сунуштар үчүн. Суроо – Уикипедияны колдонуу тууралуу суроолор үчүн. Элчилик / Embassy – For Wikipedia-related communication in languages other than Kyrgyz.

Кыргыз Уикипедиясынын колдонуучуларын жааматтык иш-чараларга катышууга чакырабыз. Жылнаама Даталар 2017 Кышкы Универсиада Кыргызстан 2016 жайкы Олимпиада оюндарында


БаарлашБашка тилде окуу View edit history of this page. Wikipedia Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. Купуялыкты сактооТолук түрү Close Сөз түркүмдөрү Тилдеги сөздөрдүн лексикалык маанилерине, морфологиялык белгилерине жана сүйлөмдөгү синтаксистик кызматына карай ар түрдүү топторго бөлүнүшү сөз түркүмдөрдеп аталат. Кыргыз тилинде төмөнгүдөй сөз түркүмдөрү бар: 1.Зат атооч. 2.Сын атооч. 3.Сан атооч. 4.Ат атооч. 5.Этиш. 6.Тактооч. 7.Сырдык сөз. 8.Туранды сөз. Кызматчы сөз түркүмдөр. 9.Жандооч. 10.Байламта. 11.Бөлүкчө. 12.Модаль сөздөр. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөздөр сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарышып, заттын аты, сын сыпатын, касиетин, санын, кыймыл-аракетин, ал-абалын, атын билдиришет. Алар төмөндөгүлөр: 1.Зат атооч. 2.Сын атооч. 3.Сан атооч. 4.Ат атооч. 5.Этиш. 6.Тактооч. Кызматчы сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөздөр деп,сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, өз алдынча турганда сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албаган сөздөрдү айтабыз. Аларга: жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модаль сөздөр кирет. Өзгөчө сөз түркүмдөрү. Тууранды сөз. Сырдык сөз.Tursumatov Myktybek (баарлашуу) 15:03, 4 апрель 2019 (UTC)[жооп берүү]

компьютер[булагын түзөтүү]

планшеттик компүтерлерге - ушул туура жазылганбы???\

Учурда аныкталып тактала элек. Эки аталыштын бири тандалышы зарыл, булар - планшеттик жана таблет. Maksat (talk) 11:28, 10 Ноябрь (Жетинин айы) 2014 (UTC)

Wikimania 2015 scholarships[булагын түзөтүү]

Dear Wikimedians,

Wikimedia Polska Association will fund up to two international scholarships to this year's Wikimania conference, to take place in Mexico City, on July 15-19, 2015, covering air fare, conference fee, accomodation and insurance. See here for information on how to apply for the scholarship, what the requirements are and how to contact us. Feel free to distribute this message to any relevant Wiki pages and mailing lists. On behalf of the WIkimedia Polska Scholarship Committee, Wpedzich (talk) 20:00, 24 февраль 2015 (UTC)[жооп берүү]

Dear Wikimedians, Wikimedia Polska Association has made a decision to fund two more scholarships for this year’s Wikimania, to be hosted in Mexico City 15-19 July 2015, due to some candidates withdrawing from our programme. The procedure is identical to the one described here, so if you have not applied, but meet the criteria and would like to attend WIkimedia’s biggest international event, please submit your application until April 23, midnight. Kind regards, Wpedzich (talk) 09:17, 19 апрель 2015 (UTC)[жооп берүү]

Zəhmət olmasa bizi də artırın. Təşəkkürlər--Koroğlu ([[Калып:Ns:колдонуучу баарлашуу:Koroğlu|баарлашуу]]) 09:56, 16 Август (Баш оона) 2015 (UTC)

Мекен таануу.материалдарын.окутууда.корсотмолук.усулун колдонуу жолдору 91.247.56.54 13:17, 1 ноябрь 2023 (UTC)[жооп берүү]