Тамак сиңирүү системасы

Wikipedia дан

Тамак сиңирүү системасытамак-ашты майдалап, химиялык жана ферменттик жактан ажыратып, алардын маңызын соруп сиңирүүчү жана сиңгенден калган тамак-аш калдыктарын сыртка бөлүп чыгаруучу атайын органдар. Тамак-аш менен келген белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер жана минералдуу заттар тамак сиңирүү процессинде сууда эрүүчү бирикмелерге ажырайт. Бул заттар ичеги-карында сиңип, канга, лимфага, андан клеткага, ткандарга өтөт.

Тамак сиңирүү системасынын органдары түзүлүшү[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамак сиңирүү системасынын органдары түзүлүшү боюнча бири-бирине байланыштуу, бирок анын ар бири өзүнө тийиштүү милдетти аткарат. Анын узундугу 8—10 м келип, кишинин тулкусунун башынан аягына чейин созулган ичи көңдөй түтүктөн турат. Ирети менен алганда тамак сиңирүү системасы ооз көңдөйүнөн башталат. Андан кийин кулкун, кызыл өңгөч, карын, ичке жана жоон ичегиге өтүп, арткы тешиги менен аяктайт. Ичеги-карынга алардын былжырлуу катмарында жайгашкан майда без клеткаларынын жана тамакты эритип, сиңирүүчү ири бездердин (шилекей бездеринин, боордун жана уйку безинин) зилдери куят тамак сиңирүү системасысын түзүүчү ичеги-карын түтүкчөсүнүн керегеси үч катмардан турат. Алардын эң сырткы катмарын туташтырма ткань, ортоңкусун жылмакай булчуң тканы, ал эми эң ички катмарын былжырлуу кабыкча түзөт.

Тамак сиңирүү системасы

Кишинин тамак сиңирүү системасынын схемалык көрсөтүлүшү: 1— жаак алдындагы шилекей бези; 2— тил алдындагы шилекей бези; 3— ооз көңдөйү; 4—тил; 5—кулак жанындагы шилекей бези; 6— кулкун; 7— кызыл өңгөч (жогору жагы жара кесилген); 8— карын; 9— уйку бези; 10— он эки эли ичеги; 11— жана 12— ичке ичеги; 13— аппендикс; 14—18— жоон ичеги; 19— көтөн чучук; 20—өт баштыгы; 21—боор; 22—өт агуучу түтүк. Тамак сиңирүүчү органдардын сырткы катмары эң жылмакай болгондуктан, алар бири бирине жабышпай бош жатышат. Ичеги-карындын капталынын 2-катмарындагы жылмакай булчуңдардын толкун сымал жыйрылышынын натыйжасында анын ичиндеги тамак-аш калдыгы улам артты карай жылып, көтөн чучук аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Ал эми ичеги-карындын эң ички былжырлуу катмарындагы ар түрдүү без клеткаларынын зили ичип-жеген тамак-ашты эритип жана сиңирүүдө чоң роль ойнойт. Ошондой эле, кара Карын, Ичке ичеги, Жоон ичеги, Боор, Өт, Уйку бези макалаларын.

Тамак сиңирүү системасынын оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамак сиңирүү системасынын оорулары эл арасында кеңири тараган. Бул оорулардын мүнөзү жана таралышы географиялык, социалдык шарттарга, жашоо ыңгайынын тарыхый абалына жана тамактануу өзгөчөлүгүнө, гигиеналык тарбияга, калк маданиятына, саламаттык сактоо ишинин өнүгүү деңгээлине байланыштуу болот. Оорунун себептери жана анын өөрчүшү өтө татаал жана ар түрдүү. Анын пайда болушуна маалы менен тамактанбоо, ачка болуу же ашыкча тамактануу (өзгөчө жатарда), ошондой эле тамакты өтө муздак же ысык ичүү, ыксыз семирүү, өнөкөт аракечтик, өз алдынча дарыларды (аспирин, преднизолон жана башкалар) көп ичип дарылануу жана башкалар себеп болот. Катуу кармаган ичеги инфекция оорулары тамак сиңирүү системасынын органдарын сезгентип, бузуп, түрдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Андан оору улам күчөп, кайталанма өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүн. Ичеги инфекциялары (жугуштуу оорулар) атайын мүнөз тамакты (диета), дары-дармек менен дарылоону талап кылат.

Сезгенүү оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Ич көңдөй органдарынын сезгенүү ооруларынын өзгөчө тобу ичегилердин туруктуу микроб флорасынын же сырттан микробдордун (митенин) дене тоскоолдуктары аркылуу киришине байланыштуу болот (Аппендицит, Перитонит, Парапроктит). Буларга коңшулаш же жакын жайгашкан органдардан жуккан инфекциялар, ошондой эле кан аркылуу пайда болгон сезгенүү оорулары танапташ болот. Мисалы, өттүн инфекциялары боордун ириңдешине, ал эми өтө катуу кармап, жарылып кеткен аппендицит ич көңдөйүн ириңдөөгө алып келет. Ага тамак-аштан жана түрдүү химиялык заттардан уулануу, ошондой эле алкоголдон өнөкөт уулануу, дары-дармекти баш аламан иче берүү да көп учурда себеп болот.

Аракечтиктин таасири[оңдоо | булагын оңдоо]

Боордун циррозу

Өнөкөт аракечтик акыры тамак сиңирүү системасынын органдарын бузат (Панкреатит, Гастрит, Боордун циррозу). Алкоголь ичеги-карындын былжыр челин жана бездерин дүүлүктүрүп, карын маңызынын кычкылдуулугун өзгөртөт, фермент бөлүп чыгаруу касиетин начарлатып, боордун иштешин бузат, витаминдердин жетишсиздигине алып келет. Тамак сиңирүү системасынын жара жана башкалар ооруларынын өөрчүшүндө тамеки тартуу зор таасир тийгизет (Тамеки чегүү). Анткени ал кан тамырларды тарытып, маңыз бөлүп чыгарууну начарлатат, нервдик жөнгө салуу бузулат.

Мүнөздөп тамактануу[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамакты мүнөздөп ичүү өзгөчө маанилүү. Кесипти, жынысты, куракты эске алуу менен даярдалган тамак-аш, тамактануу эрежесин сактоо тамак сиңирүү системасынын жакшы иштешине өбөлгө болот (Тамактануу). Тамак-аштын тартыштыгы, сапатынын төмөндүгү, начар даярдалышы, татымалдарды ашкере пайдалануу, узакка ачка болуу, өтө тоюу, тамактануу эрежесинин бузулушу жана башкалар тамак сиңирүү системасынын функцияларын начарлатып, бузат да, көп тараган өнөкөт ооруларга (гастрит, колит, энтерит, гастроэнтероколит, холецистит, панкреатит жана башкалар) түрткү болот. Капа болуу, санаркоо (катуу стресс абалдары) тамак сиңирүү системасынын көпчүлүк ооруларына тикеден-тике алып келери аныкталган. Кээде тукум куума мүнөздө болот. Тамак сиңирүү системасынын органдарынын бирөө ооруса, башкаларына да доо кетет. Мисалы, холецистит менен кошул-ташыл панкреатит, гастрит, энтероколит жана башкалар болушу ыктымал.

Кызыл өңгөч оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Кызыл өңгөчтүн ооруларынын бири — дисфагияда тамакты жутканда жакшы жылбай, такалып калгандай сезилет. Кээде коюу, нык тамак жутканда, атүгүл суюк тамак араң өтүп, жутуу бузулат. Анын себептери күйүү, сезгенүү, уулануу, шишик, невроздор жана башкалар болушу мүмкүн. Кызыл өңгөч шишигинде, жарасында, сезгенгенде жутуп жатканда төш сөөгүнүн арты ооруйт. Ичкен тамакты кайра кулгуу, чакоо кызыл өңгөчтүн төмөнкү бөлүгүндө пайда болгон тоскоолдуктан улам келип чыгат (ахалазия). Ачуу, кычкыл тамак ичкенде көкүрөктүн кыжылдашы (зарна болуу) карындагы тамакты кызыл өңгөчкө кайра чыгарган учурда болот. Кан кусуу өтө коркунучтуу белги. Ал кызыл өңгөч, карын, боор ооруларында (жара, боор циррозу, шишиктерде), кан тамыр айрылып кеткен учурда (цирроздо) кездешет. Мүнөздөп тамактануу кыйла жеңилдик алып келет, оорунун башталышын консервативдүү, ал эми күчөп кеткенин хирургиялык жол менен дарылайт.
Кызыл өңгөчтүн дивертикулу (капталынын айрым бөлүгүнүн дөмпөйүп чоюлушу, кеңейиши) көбүнчө тубаса оору болуп саналат. Башталышында кез-кез жөтөл жана дисфагия болот. Мүнөздөп тамактануу, бат-бат тамак ичүү сунуш кылынат. Ал эми тамактан кийин 1 стакан минералдуу жылуу суу ичүү зарыл. Дары оорунун башталышында гана таасирлүү, ал эми күчөсө аргасыздан операция жасалат.

Кызыл өңгөчкө кислотанын таасири[оңдоо | булагын оңдоо]

Кызыл өңгөчкө кислота жана жегичтин эритмелери таасир эткенде анын ички былжыр чели химиялык күйүккө дуушарланат. Бул учурда кызыл өңгөчтү токтоосуз сүт же суу менен жууп жиберүү зарыл. Кырсыкка чалдыккан оорулууну тезинен ооруканага жаткыруу ийгиликтүү дарылоонун өбөлгөсү жана кийин анын тарып, тамак өтпөй калышын алдын алуу болуп саналат. Кызыл өңгөчкө тыгылган бөтөн нерсени тезинен алдырбаса, күтүлбөгөн кырсыктарга алып келет. Кызыл өңгөчтүн сезгенүүсү — эзофагит өз алдынча аз кездешет. Өнөкөт эзофагит дүүлүктүрүүчү факторлордун, алкоголдун, айрым химиялык заттардын узакка созулган таасиринен болот. Эзофагитте көөдөн, төш сөөгүнүн арты ооруйт, кекирет. Оорулууларга килкилдектер, өсүмдүк майлары жана башкалар мүнөз тамак сунуш кылынат. Кызыл өңгөчтүн шишиктеринде дисфагия күчөп ооруйт. Алар рентгенологиялык жана эндоскопиялык изилдөө менен аныкталат.

Карын оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Гастрит

Карын ооруларында төштүн ай балкасынын алды өйүп ооруйт. Адатта оору тамак ичкенден кийин, кээде ачка болгондо башталат, ошондой эле ачышып жаткандай, толуп кеткендей же бат эле тоюп калгандай сезилет. Карындын көптөгөн ооруларында тамакка табит тартпай, жүрөк айланып кусат, кекирет жана башкалар. Карын ооруларынан гастрит жана жара оорусу көп тараган. Карындын рак оорусунун пайда болуу себептери толук изилдене элек. Аны эрте аныктоо үчүн учурунда врачтарга кайрылып, зарыл текшерүүлөрдөн (рентгенологиялык, гастроскопиялык) өтүү керек. Анын башталышында хирургиялык дарылоо ийгиликтүү болушу мүмкүн. Карындан кан кетүү өмүргө өтө коркунучтуу, ошондуктан ал медициналык тез жардамды талап кылат.

Ичеги оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Гастроэнтероколит

Ичеги ооруларында көбүнчө температура жогорулап, арыктоо, баш ооруп, алсыздануу, ал кетүү, бат чарчоо, кандын азайышы (анемия) байкалат, тамак сиңирүү бузулат, ич курулдап көбөт, ич өтөт же катып калат, киндиктин тушу ооруйт. Оору белгилүү бир жерде болбой, улам башка жерге жылып, толгоп ооруйт. Он эки эли ичеги ооруганда көбүнчө түнкүсүн ачка болгонсуп ооруйт. Тамактангандан кийин басылып калат. Заңдын түрү жана андагы былжырдын, кандын, мителердин болушу да ичегинин, өзгөчө анын төмөнкү бөлүгүнүн оорусун билдирет. Ичеги ооруларына дуоденит, жара оорусу, дуоденостаз, энтериттер (Гастроэнтероколит), дискинезиялар, колит, шишиктер кирет. Ичеги ооруларынын катуу жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармаган ооруларга аппендицит, колит, травмалар (жарылуу, айрылуу, тешилүү), ичегиден кан кетүү, ичеги өткөөлсүздүгү кирет. Катуу кармаган ооруларда ого бетер күчөп кетүү коркунучу болгондуктан жана оорулуунун өмүрүнө тикеден тике коркунуч келтиргендиктен токтоосуз хирургиялык чараларды көрүү зарыл. Ошондуктан врач келгенче ооруга каршы ар кандай чараларды (грелка, клизма, ич алдырма дарыларды) колдонууга болбойт. Мисалы, катуу кармаган аппендицитте операция кечигип жасалганда ал кабылдап, перитонитке алып келет. Ич катуу ооруганда, токтобой кусканда, кан кетүү башталса жана башкалар токтоосуз медициналык тез жардам көрсөтүү зарыл. Дуоденостазда он эки эли ичегинин ичиндегиси токтолуп жай жылат. Жара оорусу, өнөкөт холецистит, панкреатит жана башкалар оорулар менен коштолот. Ичегинин функциясы бузулганда тамак сиңбей (диспепсия) калат. Тамактын сиңбей калышы көп ооруларда кездешип, зат алмашуу (белок, май, углевод, минерал, суу-туз, витамин) бузулат. Бул арыктоого, сөөк системасынын, теринин өзгөрүшүнө, аз кандуулукка, оорулуунун психикасынын бузулушуна алып келет.

Жоон ичеги оорусу[оңдоо | булагын оңдоо]

Колит

Жоон ичегинин кеңири тараган сезгенүү оорусу — колит. Анын катуу жана өнөкөт түрү бар. Жоон ичегинин дискинезиясы көбүнчө нерв системасынын бузулушуна байланыштуу болот, ич катып, көбөт кээде ич өтүп, толгоп ооруйт. Аны дарылоодо нерв системасы үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл. Мында айланма душ, ийне жалбырактуу (хвой) ваннасы, парафин жабуу пайдалуу. Ар кимдин жеке өзгөчөлүгүн эске алуу менен мүнөздөп тамактануу белгиленет.

Көтөн чучуктун жана арткы тешиктин оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Геморрой

Көтөн чучуктун жана арткы тешиктин ооруларынан геморрой, проктит, парапроктит, арткы тешиктин жарыгы кезигет. Алар көбүнчө кыймылсыз көп отуруудан, ич катуудан, ачуу тамактарды, алкоголь ичимдиктерди ашкере көп ичүүдөн пайда болот. Бул факторлорду күндөлүк турмуштан четтетүү жана учурунда врачка кайрылуу оорунун алдын алууга же башталышында эле дары менен ийгиликтүү дарылоого өбөлгө түзөт; оору күчөп кеткенде хирургиялык жол менен дарылоо талап кылынат. Ичеги шишиктеринен жоон ичегинин шишиги көп кездешет.

Боордун оорусу[оңдоо | булагын оңдоо]

Вирус гепатити

Боордун эң көп тараган оорусунун бири — катуу кармаган вирустуу гепатит. Өнөкөт гепатит — көбүнчө катуу кармаган гепатиттин калдыгы же боорду жабыркатуучу башка себептердин (инфекция, уулануу) терс таасиринин натыйжасы. Анда оң сүбөөнүн асты сыздап ооруйт, көңүл айнып, ич көбөт, тамакка табит тартпайт, майлуу тамактарды көтөрө албайт, булчуң алсыздачат, тез чарчайт, кээде сарык пайда болот. Дарылоонун ийгилиги врачтын көрсөтмөлөрүнүн так, талаптагыдай аткарылышына жана баарыдан мурда алкоголь ичимдиктен, майлуу жана туздуу тамактардан баш тарткандыкка байланыштуу болот; өзүн өзү дарылоого жол берилбейт. Жетиштүү өлчөмдөгү витаминдер (өзгөчө В тобундагы), быштак дартка чалдыккан боорго оң таасир тийгизет. Өнөкөт гепатит дарыланбаса акыры барып боордун циррозуна айланышы ыктымал. Кыргызстанда боордун мите оорусу — эхинококкоз кеңири тараган, боордун ириңдүү сезгенүүсү, шишиктери сейрек учурайт. Бул катуу ооруларды хирургиялык жол менен дарылайт. Алар түрдүү кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Анын алдын алуу үчүн врачтын айткандарын боору өнөкөт ооруга чалдыккан оорулуулар милдеттүү түрдө сөзсүз аткаруулары зарыл.

Өт оорусу[оңдоо | булагын оңдоо]

Холецистит

Өт баштыкчасынын жана өт жолдорунун ооруларынан холецистит, өт жолдорунун таш оорусу, өт жолдорунун дискинезиясы, холангит айрыкча көп учурайт. Өт жолдорунун дискинезиясында өт баштыкчасынын жана өт жолдорунун кошулмаларынын жыйрылуу функциясы бузулат. Оң сүбөөнүн асты сыздап, зыркырап ооруйт. Мындай оору көбүнчө тынчсызданып толкундоодон жана айрыкча психикалык санаркоодон кийин пайда болору байкалган. Дарылоо вегетатив нерв системасынын функциясын жакшыртууга багытталат; минералдуу суулар, физиотерапиялык процедуралар колдонулат. Холангит — өт жолдорунун бактериялык инфекциядан пайда болгон сезгенүүсү. Катуу кармаган холангит чыйрыктырып, температураны көтөрөт, көл-шал тердетет, боор чоңоюп, оң сүбөөнүн асты салаңдап тартылып, салмактанып ооруйт. Бул оору кабылдап кетсе боор ириңдеп, начарлашы ыктымал. Өнөкөт холангит бирде басылып, бирде күчөп турат, боор чоңоёт. Дарылоо өт жолдорундагы инфекцияны жана сезгенүүнү жок кылууга баг

Уйку без оорусу[оңдоо | булагын оңдоо]

Карын алдындагы уйку безинин ооруларынан панкреатит көп кездешет. Катуу кармаган панкреатитте курсактын жогорку бөлүгү курчап катуу ооруйт, окшутуп, тынымсыз кустурат, кускандан жан жай албайт, ич өтөт. Кээде катуу оорунун айынан коллапс болушу мүмкүн. Өнөкөт панкреатитте оорунун белгилери ачык билинбейт, көп учурда тамак сиңирүү начарлап, окшуп, кусат, ич өтөт жана көбөт.

Ооруларды аныктоо[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамак сиңирүү системасынын ооруларын аныктоо жана дарылоодо азыркы медицинанын чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Медицина илиминин бөлүгү — гастроэнтерология пайда болду. Азыр тамак сиңирүү органдары ооругандарга алдын алуу жана дарылоо жардамдарын көрсөтүү үчүн атайын адистештирилген бөлүмдөр, кабинеттер иштейт. Ооруну аныктоодо кароо, кармалоо, каккылоо, тыңшоодон тышкары лабораториялык жана аспаптардын жардамы менен диагноз коюу жакшы өнүккөн. Рентгенологиялык ыкмага өзгөчө көңүл бурулуп, анын жардамы менен структуралык өзгөрүүлөрдү изилдөө менен катар анын функциясынын өзгөрүшү да далилденүүдө. Дененин түзүлүшүн бардык деңгээлде көрүүгө мүмкүнчүлүк берген компьютердик томография кеңири колдонулууда. Тамак сиңирүү органдарынын түрдүү ооруларыңда морфологиялык жана функциялык өзгөрүүлөрдү аныктоо үчүн колдонулуучу радиоизотоптук диагностика улам өркүндөөдө. Акыркы жылдарда кандагы гормондордун, ферменттердин жана башкалар химиялык бирикмелердин санын аныктоого мүмкүндүк берүүчү радио иммунологиялык изилдөөлөр кеңири таралууда. Эндоскопиялык изилдөө методдорунун (эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия, колоноскопия) натыйжасында диагноздоо кыйла тереңдеди. Алардын жардамы менен кызыл өңгөчтүн, карындын, ичке жана жоон ичегинин былжырлуу кабыкчаларын кылдаттык менен көрүүгө, алардын дартка чалдыккан жерин, жараларды, шишиктерди, жабыркаган тамырларды, бөтөн денелерди жана башкалар табууга, ошондой эле лабораториялык, гистологиялык изилдөөгө зарыл материалдарды алууга болот. Эндоскопиялык изилдөө изилденген органдын функциясын бузбайт, бирок айрым жүрөк-кан тамыр жана мээнин катуу ооруларында жасоого болбойт.

Ультраүндүк диагноз[оңдоо | булагын оңдоо]

Ультраүндүк диагностика

Ультраүндүк диагноздоо аппараты тез өнүгүп, карындын, уйку безинин, боордун жана өт баштыкчасынын абалы жөнүндө баалуу маалымат алууга мүмкүндүк берүүдө. Бул метод жөнөкөйлүгү, коркунучсуздугу, колдонууга ыктуулугу, алынган маалыматтын тактыгы менен башка изилдөөлөргө салыштырганда баалуу. Ичегилердин тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу, кыймылдоо функцияларын текшерүү анын маңызын, канды, заңды атайын изилдөөнүн негизинде жүзөгө ашырылат. Боордун иштешинин бузулушу анын функцияларын (пигмент, белок, май алмашуу ферменттердин өлчөмү, өт бөлүп чыгаруу жана башкалар) көрсөтүүчү-сыноо-байкоолор аркылуу аныкталат.

Инфекциялык, сезгенүү оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамак сиңирүү системасынын ооруларын дарылоодо бир кыйла ийгиликтерге жетишилди. Инфекциялык, сезгенүү ооруларын дарылоо антибиотиктердин жана сезгенүүгө каршы көп дары-дармектин, кортикостероид гормондорунун жардамы менен бир кыйла натыйжалуу болуп калды. Фермент дары-дармектерин колдонуу тамак сиңирүүнүн оңолушуна, зат алмашуу процесстерине оң таасирин тийгизди. Ичегилердин жана карындын секрет бөлүү, кыймылдоо функциялары бузулганда жакшы таасир берүүчү, боорго залал келтирүүчү агенттерден сактоочу дарылар сунуш кылынды. Буларды врачтын сунушу менен колдонуу керек. Өзүн өзү дарылаганда катуу оорунун белгилери убактылуу билинбей калып, өз учурунда туура диагноз коюуга жана туура дарылоого кедерги болот. Тамак сиңирүү системасы айрым ооруларын (тамак өтпөй же заң чыкпай калуу, ириңдөө, шишик, кан агуу жана башкалар) дарылоо хирургиялык жол менен гана жүргүзүлөт.

Өнөкөт оорулары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тамак сиңирүү системасынын өнөкөт ооруларын дарылоо адистештирилген курорттордо комплекстүү жүргүзүлүп, дары-дармек менен катар мүнөздөп тамактануу, минералдуу суулар, тийиштүү физиотерапиялык процедуралар жана башкалар факторлор оорудан айыгууга жакшы шарт түзөт. Айрым оорулуулар дарылануу деген ушу деп өз билгендерин жасай беришет. Бул жаңылыштык. Капысынан колго тийген, кургап калган ар кандай өсүмдүктөр менен өз алдынча дарыланууга жана эмчи-домчуга түшүүгө болбойт. Спирт ичимдиктерин колдонуу да туура эмес. Аны өнөкөт гастрит, өзгөчө жара оорусу менен ооругандар колдонушат. Алкоголь адегенде оорутпоочу, оору сезимдерин басуучу касиетке ээ экендиги белгилүү, анын алдамчылык, жалган натыйжасы мына ушуга байланыштуу болсо керек. Мүнөздөп тамактануу ичеги-карыны ооругандар үчүн өтө маанилүү. Кээде оорулуулар мүнөздөп тамактанууга анча баа беришпей, алар ийне менен дарылоо, ичегилерди суу менен жуу (тазалоо) жана башкалар процедураларды ашыра баалашып, артынан түшүшөт. Мүнөздөп тамактануу оорулуунун туура диагнозуна ылайык түзүлүп, организмдин керектөөсүн камсыз кылуусу зарыл. Бардык учурда мүнөздөп тамактанууну ар бир оорулуунун жеке өзгөчөлүгүн эске алып врач дайындайт.

Колдонулган адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. «Ден - соолук» Медициналык энциклопедия. - Ф.:1991, ISBN 5-89750-008-8