Тасма

Википедия дан

Тасма – чыгармачылык ой-чабыттын негизинде, кинотасмага же башка алып жүрүүчүлөргө түшүрүлгөн жана ырааттуу бүтүндүккө бириктирилген, тийиштүү техникалык жабдуулардын жардамы менен кабыл алууга багытталган, көркөм, хроникалдык-даректүү, илимий-популярдуу, окуу, анимациялык, телевизондук же башка таризде жаратылган кино-укма-көрмө чыгарма. Узактыгы 50 мүнөттөн аз болгон Т. кыска чакантартым Т-сы болуп саналат.

Түрлөрү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Дембет кур – күмүштөлгөн, күмүш жапкан белдик кур.

Күдөрү белбөө – жумшак ииленген булан же бугу терисинен жасалган белдик.

Киише белдик кур – 1 адамдын алөөметтик даражасын тааныта турган сандык белбөө. 2 курал-жарак илине турган белдиктин эң жөнөкөй түрү.

Кемер белбөө – бетине алтын, күмүштөн өрнөктү жапшырма бекитилген, ичик, тон, чапан сыртынан буунат турган жалпак санды былгардык белбөө.

Көнтө – кон териден жасалган калың, жалпак белдик.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]