Текст

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Текст (латынча textus - ткань, бирикме) – 1) басылган, жазылган же оозеки формадагы сөз (чыгарма); адабият, фольклор жана жазуунун бардык түрү;

2) тил эрежесине ылайык курулган сүйлөмдөрдүн ырааттуу катары. Тексттеги сүйлөмдөрдүн байланышы грамматикалык каражаттар (аралаш сүйлөмдөрдө этиштин чактары же ыңгайлары ээрчишип келет ж. б.), маанилик катыш (ар бир сүйлөм өзүнөн мурунку сүйлөмдөгү маанилик кабарды колдонот) аркылуу ишке ашат.

Сүйлөмдө сөздөр менен интонациялар Тексттеги ролуна жараша жайгашат. Текст куруунун тилдик нормаларын 20-кылымдын 60–70-жылдарынан тартып өнүккөн тил илиминин «металингвистика», транслингвистика, Текст лингвистикасы же сөз анализи деген тармактарды изилдейт. Кең мааниде Текст – тил илиминде ар бир тилдин өз өзгөчөлүктөрүнө ылайык курулган бардык эле сүйлөмдүн иреттүү катары;

3) түшүндүрмөсүз жана тиркемесиз жазылган автордук чыгарма;

4) басма сөз чыгармаларынын иллюстрациядан башка бөлүгү;

5) кегли (өлчөмү) 20 пунктка (7,52 мм) барабар басмаканалык арип.

Text Attributes[оңдоо | булагын оңдоо]

Бул текст бир катар сүйлөмдөрдөн турат. Бир сүйлөмдү, атүгүл өтө кеңири таралган, татаал сүйлөм деп атоого болбойт, анткени текстти көзкарандысыз сүйлөмдөргө бөлсө болот, ал эми сүйлөмдүн бөлүктөрү татаал сүйлөмдүн синтаксисинин мыйзамдарына ылайык бириккен, бирок текст эмес.[1]

Кошумча маалыматтар[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Тексттин белгилери: артикуляция.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]