Тил илими

Wikipedia дан

Тил илими, же лингвистика, тил жөнүндөгү илим, адам тилинин түзүлүшүнүн жана кызматынын жалпы мыйзамдыры тууралуу илим. Жалпы (же теоретикалык) тил илиминин бөлүктөрү көп, мисалы тил түзүлүнүн (грамматика) жана маанисинин (семантика) илимдери.