Топонимика

Википедия дан

Топонимика (гр. - луна, орун жана - ат) –

1) белгилүү бир жерге тиешелүү географиялык аталыштардын жыйындысы;

Айсулуу красная

2) лексикологиянын географиялык энчилүү аттарды изилдөөчү тармак. Ал топонимия, топо некдоха, эпитет, салыштыруу, гипербола, литота, ирония сыяктуу түрлөргө бөлүнөт.

Троп тилдик каражат катары сөздөрдүн пайдалануу чөйрөсүн кеңитет, сөздүн эмоциялык касиетин жогорулатат, кубулуштун мүнөздөмөлөрүн жиктеп, салыштырылып жаткан нерселер жөнүндөгү түшүнүктү тереңдетет. Троп кадыресе күндөлүк тиричиликте, көркөм чыгармаларда арбын колдонулат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • Колдонулган адабият

Тил энциклопедиясы / Түз.А. А. Джапанов: Оңд., толукт., кайрадан 2-бас. - Б.: Турар, 2010. -548 б. ISBN 978-9967-44-24-9