Турдумамбет Акматалы уулу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

- манасчы.
Негизинен Сагымбай Орозбак уулунун эл арасында кол жазма түрүндө тараган «Манас» эпосунан: Манастын бала чагы, Алты кандын чатагы, Алмамбет баатырдын Кытайдан келиши, Чоң казат (Алмамбет менен Чубактын жол талашканы, Алмамбеттин Макел дөөнү жеңиши, Алмамбет менен Сыргактын чалгынга барышы) эпизоддорун айтат.