Фолликулстимуляциялаган гормон (ФСГ)

Wikipedia дан

Фолликулстимуляциялаган гормон (ФСГ) Фолликулстимуляциялаган гормон (ФСГ) – гликопротеид, молекулалык салм. 30000. ФСГ жыныс гормондорунун ишин көзөмөлдөйт. Фолликулстимуляциялаган гормон ургаачы жаныбарлардын жумурткалыктарында фолликулалардын санын өстүрүп, уруктануунун деңгээлин жогорулатат. Мис., ФСГ балыктын санын көбөйтүүдө колдонуучу препарат.

[ky: Фолликулстимуляциялаган гормон ]] ry:Фолликулстимулирующий гормон