Фразеологизм

Википедия дан

Фразеологизм (гр. – айтылыш, сөз, түшүнүк), фразеологиялык сөз айкаштар – тилдин туруктуу сөз айкаштары же сүйлөмдөр. Фразеологизмдин курамындагы сөздөр өздөрүнүн баштапкы түздөн түз, негизги маанисинен ажырап, бир бүтүнгө биригип, ойду курч, элестүү берет. Алар бир тилден экинчи тилге сөзмө сөз которулбайт, которсо мааниси бузулуп кетет. Фразеологизмдерди уюштурган сөздөр туруктуу келет, өзгөрбөйт. Адабиятта жазуучунун оюн жеткиликтүү, таамай берүүдө, чыгарманын таасирдүүлүгүн арттырууда чоң мааниге ээ. Мисалы,

Бал тилимди салайын,
Баарыңарды урдурбай,
Аман алып калайын.
(“Эр Табылды”)

Мындагы “бал тил” деген сөз айкашы фразеологиялык айкаш болуп саналат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]