Мазмунга өтүү

Фразеология

Википедия дан

Фразеология –бул тил илиминин бир бөлүгү. Ал өз алдынча лингвистикалык тармак болуп 50-жылдары калыптанган. Биздин өлкөдө анын өнүгүшү советтик тилчи академик В.В.Виноградовдун ысмы менен байланыштуу. Ал фразеологизмдерди изилдөөнүн маселелерин аныктап, алардын түрлөрүн ажыратуу менен фразеологияга негиз салган. Фразеологиянын изилдей турган обьектиси- тилдин туруктуу сөз айкаштары, башкача айтканда фразеологизмдер. «Фразеология» деген термин гректин «фраsиz» - «түрмөк айкалыш» жана «logos» - «сөз, илим» деген сөздөрүнөн алынган.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru Archived 2021-09-22 at the Wayback Machine