Фёдоров автоматы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Фёдоров автоматы
Фёдоров автоматтуу винтовкасы
Түрү: автоматтуу винтовка
Өлкө: Орусия империясы
Кызмат тарыхы
Колдонулган: Орусия империясы
Эксплуатациясы: 1916-1928 жылдар
Өндүрүү тарыхы
Конструктору: Фёдоров, Владимир Григорьевич
Конструкторлонгон: 1913
Өндүрүүчү: Сестрорец курал заводу; Ковровск пулемет заводу
Өндүрүү кези: 1920-1924 жылдар
Чыгарылган: баары 3 миңден көп даана
Мүнөздөмө
Масса кг: 4,4 (ок салгычысыз)
0,8 (октолгон ок салгыч)
Узундугу мм: 1045
Стволдун узундугу мм: 520
Патрон: 6,5 мм Фёдоров патрону (тажрыйбалуу)
6,5*50 мм Арасика патрону (сериялуу)
Калибри мм: 6,5
Иштөө принциби: кайтаруу
Атуу ылдамдыгы
мүнөттө/атуу:
600
Баштапкы ылдамдыгы: 660 метр/сек
Мээлөө алыстыгы:400 метр
Максималдуу алыстыгы: 2100 метр
Патрон менен жабдуу түрү: 25 октуу ок салгыч
Мээлөө түрү: сектордуу(кечки түрү), реечтүү( биринчи түрү)