Мазмунга өтүү

Халидов, Анас Бакиевич

Википедия дан

Халидов, Анас Бакиевич (25.02.1929 – 01.12.2001) – орусиялык көрүнүктүү чыгыш таануучу, арабист. Теги татар. Филология илимдеринин доктору, профессор. "Куранды" заманбап татар тилине которгон. Махмуд Кашгари Барскани жазган "Дивандын" кириш бөлүмүн орус тилине мыкты которгон.

Өмүр жолу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Анас Бакиевич Халидов 1929-жылы 25-февралда Орусиянын Татарстан автоном жумуриятындагы Буйин районунун Черки-Кошаково кыштагында туулган. Энеси карапайым үй-бүлөдөн чыккан, атасы арап тилинде дурус таалим алган.

Алар ажырашып кетип, Анас өз атасы менен кошо 1940-жылы Казан шаарына, андан соң 1941-жылы Ташкенге көчүп келет. Мында 7 жылдык мектепти татар тилинде окуйт.

Атасы Кызыл Армияга чакырылганда бир канча убакыт Анас эптеп тирилик кылат. Ташкент обсерваториясынын аймагында жашап, ленинграддык окумуштуулардын далай көмөгүн көрөт.

Окуу жылдары

1946-жылы Ленинградга келип, ЛМУнун Чыгыш таануу факультетине тапшырат. Ал кезде факультетте 10 академик жана мүчө кабарчы сабак берген.

Араб филологиясы кафедрасын академик Игнатий Юлианович Крачковский жетектеген. Ал кездеги доцент В.И.Беляев да Анастын окутуучуларынан болгон.

1951-жылы университетти ийгиликтүү аяктап, аспирантурага тапшырат. “Таха Хусейндин көркөм прозасы” деген темада кандидаттык ишин жактайт.

Эмгек жолу

Ал аспирантураны аяктагандан кийин СССР ИАсынын Чыгыш Таануу институтунун Ленинград бөлүмүндө Араб кабинетинде иштеп калат.

1960-61-жылдары ал Абу Дулафтын “Экинчи катынын” котормосун жарыялайт (анын үстүнөн студент кезинен эле П.Г.Булгаков менен чогуу иштеген), Усама ибн Мункыздын «Китаб ал-маназил ва-д-дийар» эмгегинин текстин жарыялайт.

А.Халидов 1960-жылдардын башынан тартып Араб кабинетин жетектеп калат.

1985-жылы ал «Араб колжазмалары жана араб колжазма салты» («Арабские рукописи и арабская рукописная традиция» (М., 1985) деген даңазалуу монографиясын жарыкка чыгарат. Бул эмгек анын филология илимдеринин доктору даражасын алуу үчүн жазган диссертациясына өзөк болгон.

Ал Махмуд Кашгаринин «Дивану лугати-т-турк» чыгармасынын кириш бөлүгүн орус тилине эң мыкты которгон окумуштуу катары да тарыхта калмакчы.

Өмүрүнүн соңунда ал Татарстанга да илимий жардам берип, Казан университетинде эки жыл иштеген. Андан тышкары "Курандын" татарча илимий котормосун даярдаган.

2001-жылы 1-декабрда ал Казан шаарында дүйнөдөн кайткан.

Белгилүү чыгыш таануучу О.Г.Большаков Анас Халидовдун дүйнөдөн узашы менен Петербургда «араб таануунун бүтүндөй бир доору соңуна чыкты» деп кайгырып жазды.

Үй-бүлөсү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Анас Халидовдун жубайы Лилия Юсуфжановна Тугушева да орусиялык көрүнүктүү чыгыш таануучу. Ал – түркология, байыркы түрк жазмалары боюнча ири адис.

Ал тууралуу эмгектер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • О. Г. Большаков. Профессор А. Б. Халидов. (25.II.1929-1.XII.2001): Взгляд из Арабского кабинета // «Петербургское востоковедение», 10 (2002), 553-539.
 • Р. Ш. Шарафутдинова. Первый среди равных. Вспоминая А. Б. Халидова (25/II–1929 — 1/XII–2001) / Восток – востоковеды – востоковедение. Издательство СПбГУ. 2004, 27-37.
 • Т.К.Чоротегин. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын “Дивану лугати-т-турк” сөз жыйнагы: (1072-1077). Жооптуу редактор Өмүркул Караев. – Бишкек: Кыргызстан, 1997. – 169 бет, сүрөт, карта. - (ISBN 5-655-01222-7)

Халидовдун эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

2006
 • Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. Том I / Составитель и ответственный редактор — С.М.Прозоров; научные консультанты — О.Ф.Акимушкин, В.О.Бобровников, А.Б.Халидов; указатели — А.А.Хисматулин; = Islam in the territories of the Former Russian Empire: Encyclopaedic Lexicon. Vol. I / ed. by Stanislav M. Prozorov. — M. : Вост. лит., 2006—. — ISBN 5-02-018209-5; Т. I. — 2006. — 655 с.: ил. — ISBN 5-02-018420-9 (в пер.)
2001
 • Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 3. Составитель и ответственный редактор С. М. Прозоров; Указатели А. А. Хисматулин; Научные консультанты: О. Ф. Акимушкин, А. Б. Халидов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. — 184 с: ил.
 • Khalidov A. A Manuscript of an Anthology by al-Ābī // Manuscripta Orientalia. Vol. 7, No 2, June 2001. P. 60-63.
2000
 • Khalidov A. A Kazan Manuscript of Sībawayhi // Manuscripta Orientalia. Vol. 6, No 2, June 2000. P. 8-9.
1999
 • Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 2. Составитель и ответственный редактор С. М. Прозоров; Указатели А. А. Хисматулин; Научные консультанты: О. Ф. Акимушкин, В. О. Бобровников, А. Б. Халидов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. — 167 с: ил.
 • Khalidov A. An Arabic Composite Manuscript of Tales from the Collection of the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies // Manuscripta Orientalia. Vol. 5, No 1, March 1999. P. 63-69.
1998
 • Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 1. Составитель и ответственный редактор С. М. Прозоров; Указатели А. А. Хисматулин; Научные консультанты: О. Ф. Акимушкин, А. Б. Халидов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 159 с: ил. ISBN 5-02-018047-5
 • ас-Сули, Абу Бакр Мухаммад. Китаб ал-Аврак. Крит. текст, пер. на рус. яз. В. И. Беляева и А. Б. Халидова; предисл., примеч. и указ. А. Б. Халидова. — СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. — 592 с. (Памятники культуры Востока: Санкт-Петербургская научная серия. V).
1997
 • Таджаддин ал-Булгари. Большой Тирйак (Большое противоядие). Издание текста, перевод с арабского, предисловие, комментарий А. Б. Халидова. Казань, 1997
 • Shikhsayidov A. R., Khalidov A. B. Manuscripts of al-Ghazālīs Works in Daghestan // Manuscripta Orientalia. Vol. 3, No 2, June 1997. P. 18-30.
1996
 • Khalidov A. A Unique 14th Century Literary Anthology Manuscript from Baghdad // Manuscripta Orientalia. Vol. 2, No 2, June 1996. Pp. 56-61.
1995
 • Полосин Вл.В. Словарь поэтов племени ‘абс (VI-VIII вв.). Ответственный редактор А.Б.Халидов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995
1993
 • Угаритский эпос // Памятники письменности Востока CV. Введение, перевод с угаритского и комментарий И.Ш.Шифмана. Ответственный редактор А.Б.Халидов. М.: «Наука», Издательсская фирма «Восточная литература». 1993.
1987
 • Письменные памятники Востока / Историко-филологические исследования. Редакционная коллегия: Г.Ф.Гирс (председатель), Е.А.Давидович, Е.И.Кычанов, Л.Н.Меньшиков, М.-Н.Османов, С.Б.Певзнер (ответственный секретарь), И.Д.Серебряков, И.В.Стеблева, А.Б.Халидов. Ежегодник 1978-1979. М.: «Наука», ГРВЛ, 1987.
 • Халидов А.Б. Словари Исхака ал-Фараби и Махмуда ал-Каштари (из истории лексикографии в Средней Азии X-XI вв.) / Ответственный редактор П.А.Грязневич // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1987 г. Часть 4. Москва: ГРВЛ, 1987.
 • Халидов А.Б. Словари Исхака ал-Фараби и Махмуда ал-Кашгари (из истории лексикографии в Средней Азии X—XI вв.). Ответственной редактор П.А. Грязневич. М.: Издательство «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1987
1986
 • Арабские рукописи Института Востоковедения. Краткий каталог. Под редакцией А.Б. Xалидова [Составители: С.М. Бациева, А.С. Боголюбов, К.А. Бойко, О.Г. Большаков, П.А. Грязневич, А.И. Михайлова, Л.И. Николаева, С.Б. Певзнер, М.Б. Пиотровский, А.Б. Халидов, Т.А. Шумовский], Часть 1—2, Москва: Издательство «Наука» ГРВЛ, 1986. [Arabic Manuscripts of the Institute of Oriental Studies, USSR Academy of Sciences. Brief Catalogue. Parts 1—2].
 • Халидов А. Б. Каталог арабских рукописей Института народов Азии АН СССР. Вып. 2: Географические сочинения. М., «Наука», 1986. Т. 1, 257 с., т. 2, 336 с.
1985
 • Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. Ответственный редактор О.Г.Большаков. М.: Наука ГРВЛ, 1985.
1984
 • Письменные памятники Востока / Историко-филологические исследования. Редакционная коллегия: Г.Ф.Гирс (председатель), Е.А.Давидович, Е.И.Кычанов, Л.Н.Меньшиков, М.-Н.Османов, С.Б.Певзнер (ответственный секретарь), И.Д.Серебряков, И.В.Стеблева, А.Б.Халидов. Ежегодник 1976-1977. М.: «Наука», ГРВЛ, 1984.
 • Халидов А.Б. Ислам и арабский язык (некоторые аспекты проблемы) / Ислам: Религия, общество, государство. Сборник статей. Отв. редакторы П.А. Грязневич и С.М. Прозоров. М.: Наука. ГРВЛ, 1984, 69-75
 • аш-Шахрастани, Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Часть 1. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарий С.М.Прозорова. Ответственный редактор А.Б.Халидов. ППВ, LXXV, М., 1984.
1961
 • Усама ибн Мункиз. Китаб ал-манзил ва-д-дийар. (Книга стоянок и жилищ) Издание текста, предисловие и указатели А.Б.Халидова. М.: Издательство восточной литературы, 1961
1960
 • Вторая записка Абу Дулафа. Издание текста, перевод, введение и комментарии П.Г.Булгакова и А.Б.Халидова. М.: Издательство восточной литературы, 1960
 • Гибб Х.А.Р. Арабская литература. Классический период. [Арабская литература. Перевод с англ. А.Б.Халидова; Мусульманская историография. Перевод с англ. П.А.Грязневича]. Ответственный редактор В.И.Беляев. Москва: Издательство восточной литературы, 1960
 • Халидов А.Б. Каталог арабских рукописей Института народов Азии Академии Наук СССР. Выпуск 1. Художественная проза. Ответственный редактор В.И.Беляев. М.: ИВЛ, 1960.

Шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]


Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр.
 • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. – 288 бет. – (История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь). – (В со-авторстве с кандидатом исторических наук, доцентом Бейше Урстанбековым). – (ISBN 5-89750-028-2)