Хетт падышалыгы

Википедия дан

Хетт падышалыгы.

Анатология жергесиндеги алгачкы цивилизациялык очоктун калыптанышы – б.з.ч. II мин жылдыктын башында Чыгыш Европадан журт которуп келген согушчан кочмон эл менен байланыштуу. Кош донголоктуу согуш арабасын аттарына чегип алган, алдынан чыккан урууларды кайсыпыр кылып журуп отурган булл эл инди – европалык тилдердин биринде суйлошчу экен. Алардын курамына башка тилдерде да (маселен, пала, лувиялык) суйлогон калктардын камтылганы жоромолдонот. Хеттер келген чакта Анатолияны жердеген хат эли – индии – европалык эмес тилде суйлогон. Бул элди хеттер озуно жуурултуп алган.

Хетт аскерлеринин курал-жарактары оз доору учун кубаттуу болуп саналган. Зымырап жургон кош донголок арабага тушуп алып, алар курама жаа (ал жонокой жаадан кубаттуураак) тагынып, устуно оор коло чопкут кийинишкен.

Бул байыркы Хет (Hittites) элинин тоболдору Хаттушаш деген ордо шаарды (Туркиядагы Богас – Кой шаар калдыгы) негиздешкен. Алардын падышасынын бийлиги чектелген жеке билик болгон. Падыша ото олуттуу мамлекеттик иштерди кол башчылардын (ак сооктордун) кенешинде талкуу кылып турган.

1. Дуйно тарыхы