Хлоропрен

Википедия дан

Хлоропрен — 2-хлорбутадиен-1,3, СН,=СН-СС1=СН2 — кескин жыттуу түс-сүз суюктук: эрүү t -130°С. кайноо 159,4°С. тыгызд. 0.9585 г/см3 (20°С). Сууда эрибейт, орг. эриткичтер менен бардык өлчөмдө аралашат. X. галоген суутек галогенди кошуп алат. Оңой полимерленет. X. 1,3-бутадиенден 3,4-дихлорбутен-1 алып, ага КОН күкүмүнүн же NаОН спирттеги эритмесин таасир этүүдөн: винилацетиленди 0-20°С жез (II) хлориди Си,Сl2 жана аммоний хлориди катышуусунда гидрохлорлоодон алынат. X. хлоропрен каучугун алууда колдонулат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]