Чапырашты

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

(1892, Кетментөбө өрөөнү- өлгөн жылы белгисиз)- манасчы.
Шак-Көчөк, Айтыке деген манасчылардын «Манас» айтканын уккан, Жаңыбай манасчы менен жакшы тааныш болгон. Өзү «Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигинин бүт сюжеттик мазмунун кара сөз менен айткан.