Мазмунга өтүү

Чапырашты

Википедия дан

Чапырашты (1892, Кетментөбө өрөөнү- өлгөн жылы белгисиз) ― манасчы.
Шак-Көчөк, Айтыке деген манасчылардын «Манас» айтканын уккан, Жаңыбай манасчы менен жакшы тааныш болгон. Өзү «Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигинин бүт сюжеттик мазмунун кара сөз менен айткан.