Электротехника

Wikipedia дан

1. Электр энергиясын практикалык колдонуусуна байланыштуу процесстерди жана кубулуштарды изилдеген илимий-техникалык тармак.
2. Бул илимий-техникалык тармактын теориялык негиздерин камтыган окуу предмети