Электротехника

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Электротехника:

  • 1. Электр энергиясын практикалык колдонуусуна байланыштуу процесстерди жана кубулуштарды изилдеген илимий-техникалык тармак.
  • 2. Бул илимий-техникалык тармактын теориялык негиздерин камтыган окуу предмети.